Uitgeverij IJzer

Regen Michael Tedja

Regen

Tedja, Michael
ISBN 9789086841288
Formaat: 15 x 23 cm.
Omvang: 80 pag.
€15,00

Regen

Michael Tedja

 

De gedichten in REGEN hangen als het ware naar beneden. Het zijn een soort staartdelingen. Uitkomsten van verticaal denken. Horizontaal was prozaïsch denken, functies toekennen aan gebeurtenissen.

Mijn poëzie bevond zich op het snijvlak van beweging en orde. Mijn interesse lag bij het vertalen van complexe emoties en de totstandkoming van de synthese tussen voelen, bewegen en denken. Een fundamenteel idee was - om op een vanzelfsprekende manier de afstand tussen abstract denken en concreet handelen, door ideeën en woorden die in eerste instantie geen directe relatie met elkaar hadden, aan elkaar te verbinden en een betekenisvolle plek toe te dichten. Dat was de grote uitdaging. Om deze hechte bundel te schrijven moest ik in staat zijn om op een flexibele manier bewegingen te kunnen sturen en geleiden. Ik voer hierbij op mijn intuïtie. Toch was het boek als uitstalling van gedichten en als eindresultaat, een stilstaand iets. Een gedicht in de bundel stond in relatie tot de andere gedichten en samen verhielden die zich tot de conceptuele ruimte waarin ze getoond werden.

Ik moest de totstandkoming conceptualiseren, dus dacht ik de dingen teneinde. Het ging mij erom een samenhangend stelsel van denkbeelden over leven en kunst te creëren. De autonomie van de kunst bleef hierbij gewaarborgd. Tegelijkertijd viel ik die heilige ruimte - die autonomie heette - aan, door de rationele beslissingen die aan het literaire concept ten grondslag lagen te bestoken met gedachten en impulsen die buiten het veld van de ratio lagen, om een verdichting van het geheel te bewerkstelligen.

Het onderwerp van het boek was de meerstemmigheid. Ik legde meerdere sporen, lijnen en parallellen aan, om het (meestal) eendimensionale karakter van een politieke kunst te omzeilen. Hierdoor ontstond er een talige ruimte waar abstracte zaken aan het licht kwamen. Ik zag het als een spel dat betekenissen genereerde in een talige wereld die niet sprak maar sprekend was, waar de dichter woonde en waarin hij zijn onderwerpen tot gedichten had gemaakt.

Van Michael Tedja verscheen eveneens bij IJzer Tot hier en verder

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input

Ook interessant