Uitgeverij IJzer

Het kunstwerk van de toekomst Richard Wagner

Het kunstwerk van de toekomst

Wagner, Richard
ISBN 978-90-8684-091-5
Formaat: 12.5 x 20 cm.
Omvang: 222 pag.
€22,50

Het kunstwerk van de toekomst

Richard Wagner

 

het is meer dan nuttig dat Uitgeverij IJzer dit Wagnerjaar niet aangrijpt om nóg meer Wagnercommentaar de wereld in te sturen, maar zorgt voor een kraakheldere vertaling door Philip Westbroek van een van zijn belangrijkste geschriften, Het kunstwerk van de toekomst, door de vertaler voorzien van deskundige inleiding en verhelderende noten. (NRC)
Voortreffelijke vertaling van een ongemakkelijke sleuteltekst (de Volkskrant)
De dialectische methode die Wagner hanteert, is voor de lezer niet altijd even gemakkelijk te volgen, maar gelukkig heeft vertaler Philip Westbroek (die de nieuwe versie ook van een verhelderende inleiding voorzag) zijn werk serieus opgevat en de juiste balans gevonden tussen een tekstgetrouwe en een begrijpelijke vertaling. En dat was nodig ook, want de grote meester zelf blonk bepaald niet uit in het helder formuleren van zijn standpunten. Wagner had bovendien de neiging van de hak op de tak te springen en ellenlang uit te weiden over schijnbare trivialiteiten. Dat Het kunstwerk van de toekomst toch een leesbaar boek is geworden, is een verdienste die dan ook volledig aan de vertaler mag worden toegeschreven. (zie: http://www.erasmusjournalisten.nl/index.php/2013/05/23/wagners-het-kunstwerk-van-de-toekomst-meesterlijk-vertaald-2/)

In Het kunstwerk van de toekomst (1849) legt Wagner het fundament voor zijn Gesamtkunstwerk. Na zijn vlucht uit Dresden, wegens revolutionaire activiteiten, schrijft hij in Zürich zijn belangrijkste theoretische teksten en werkt hij aan Der Ring des Nibelungen. Wagners prozawerken vormen een fascinerend masterplan voor zijn innovatieve muziekdrama’s.
Dit boek toont Wagners worsteling met het gefragmenteerde moderne leven. Hij wil de mensen en de kunsten weer verenigen. Mens en Muze kwijnen weg in isolement en zijn in de greep van egoïsme, nuttigheidsdenken en de waan van de dag. Wagners cultuurkritiek grijpt vooruit op Nietzsche en Heidegger en is nog altijd actueel. Zijn totaaltheater biedt een utopisch alternatief, dat voortbouwt op het slotkoor van Beethovens negende symfonie: ‘Alle Menschen werden Brüder!’
Deze eerste Nederlandse vertaling van Wagners proza laat een breed publiek kennismaken met het denkwerk achter het Gesamtkunstwerk. De lezer wordt terzijde gestaan door een uitgebreide inleiding en verklarende noten. Het Kunstwerk van de toekomst is onmisbare lectuur voor iedere liefhebber van muziektheater.

Uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek met een voorwoord van Klaus Bertisch.

Met een voorwoord van Klaus Bertisch, dramaturg bij De Nederlandse Opera.

Oorspronkelijke titel: Das Kunstwerk der Zukunft

 

In de reeks Richard Wagner Geschriften verschijnen 9 delen. Allemaal uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek.
Van Wagner verscheen eerder bij IJzer: Geschriften over kunst, politiek en religie, Opera en drama, Geschriften over eigen werk, Geschriften over muziek, Geschriften over theater en Geschriften over cultuur & maatschappij.

In voorbereiding
VIII. Geschriften over Parijs
IX. Geschriften uit de nalatenschap, herinneringen, open brieven

Daarnaast zal van de hand van vertaler Philip Westbroek een boek verschijnen waarin hij Wagners kunsttheorie en revolutionaire & controversiële, maatschappelijke & culturele ideeën helder uiteenzet.

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input

Ook interessant

Geschriften over kunst, politiek en religie Richard Wagner
Geschriften over eigen werk Richard Wagner
Fernando Pessoa: De fictie vergezelt mij als mijn schaduw Michaël Stoker
De facto Arjan de Nooy
Els Kuypers Het nieuwe moeten