Uitgeverij IJzer

Opera en drama Richard Wagner

Opera en drama

Wagner, Richard
ISBN 978-90-8684-110-3
Formaat: 12.5 x 20 cm.
Omvang: 446 pag.
€29,50

Opera en drama

Richard Wagner


Opera en drama is de derde band in de serie Wagnervertalingen. Dit is Wagners belangrijkste werk over zijn muziektheater en bevat de synthese van Wagners ideeën over het Gesamtkunstwerk in de periode waarin Wagner zijn eerste schetsen van Der Ring des Nibelungen maakt. Opera en drama is de neerslag van Wagners prikkelende en soms verbluffende inzichten over alle bestanddelen van het muziektheater: de muziek zelf, het schilderen met orkestklank, de diepere betekenis van taal, de relatie tussen muziek en woord etc. Ook gaat Wagner uitgebreid in op de betekenis van de mythologie en het mythische als psychologisch raamwerk voor zijn muziekdrama’s. In dit werk presenteert Wagner tevens zijn inzichten over de relatie tussen kunst en samenleving en gaat hij nader in op zijn ideaal om met de kunst de wereld te veranderen en een nieuwe menselijke gemeenschap te stichten.
De vertaling van Opera en drama zal wederom worden voorzien van een uitgebreide inleiding en verhelderende noten om iedere geïnteresseerde lezer, leek of specialist, te helpen bij een beter begrip van Wagners hoofdwerk.

Inhoudsopgave

Voorwoord   7
Inleiding   9
  1. Van revolutionair tot hervormer   9
  2. De Züricher Reformschriften   15
  3. Totale of totalitaire kunst?   19
  4. Samenvatting van de inhoud   29
  5. Verantwoording van de vertaling   39

Opera en drama
Voorwoord bij de eerste druk   45
Inleiding   51

Deel een
De opera en het wezen van de muziek   61

Deel twee
Het theater en het wezen van de dramatische dichtkunst   163

Deel drie
Dichtkunst en muziek in het drama van de toekomst   283

Noten   431

Vertaald uit het Duits en van een heldere inleiding en noten voorzien door Philip Westbroek

In de reeks Richard Wagner Geschriften verschijnen 9 delen. Allemaal uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek.
Van Wagner verscheen eerder bij IJzer: Het kunstwerk van de toekomst, Geschriften over kunst, politiek en religie, Geschriften over eigen werk, Geschriften over muziek, Geschriften over theater en Geschriften over cultuur & maatschappij.

In voorbereiding
VIII. Geschriften over Parijs
IX. Geschriften uit de nalatenschap, herinneringen, open brieven

Daarnaast zal van de hand van vertaler Philip Westbroek een boek verschijnen waarin hij Wagners kunsttheorie en revolutionaire & controversiële, maatschappelijke & culturele ideeën helder uiteenzet.

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input

Ook interessant

Fernando Pessoa: De fictie vergezelt mij als mijn schaduw Michaël Stoker
Geschriften over kunst, politiek en religie Richard Wagner
Het biologische misverstand Dick Mesland
Het kunstwerk van de toekomst Richard Wagner
Ad Beenackers Ledig Erf, stel mij niet teleur