Uitgeverij IJzer

De geschiedenis van de katharen

De geschiedenis van de katharen

Roquebert, Michel

De geschiedenis van de katharen

Michel Roquebert

 

In De geschiedenis van de katharen reconstrueert Michel Roquebert met ongeëvenaarde nauwgezetheid de kathaarse gemeenschap, haar geschiedenis en de geschiedenis van haar onderdrukking. Hij heeft zich daarbij uitsluitend gebaseerd op de bronnen uit die tijd: kathaarse handleidingen en rituelen, kronieken, verhoren en veroordelingen van de inquisitie, briefwisselingen tussen pausen, koningen en hooggeplaatste personen, door concilies vastgestelde canons en allerhande openbare en particuliere akten. Deze Geschiedenis van de katharen, die zich uitstrekt over meer dan drie eeuwen, verhaalt van de ketterij, haar exacte aard, de hoge vlucht die ze neemt in heel Europa en de redenen van haar bijzondere ontwikkeling in de domeinen van de graaf van Toulouse en zijn vazallen, grofweg de regio Midi-Pyrénées en Languedoc-Roussillon; van de in 1209 door paus Innocentius III op gang gebrachte kruistocht tot de val van Montségur in 1244 en van de inquisitie, in 1233 in Toulouse opgericht om het afvallige christendom uit te roeien, waarin ze pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw zal slagen.

 

Goede Nederlandstalige boeken over de katharen blijven eerder zeldzaam. Er zijn weinig originele studies en wat de vertalingen betreft tonen onze uitgevers zich doorgaans niet van hun meest geïnspireerde kant. Als gevolg daarvan krijgen we wel vertalingen in onze maag gesplitst van totaal overbodige boeken van Jean Blum en Rene Weis maar blijven de Franse klassiekers van Anne Brenon en Michel Roquebert voor de Vlaamse en Nederlandse lezer onbereikbaar. (www.katharen.be)

Wie echt àlles wil weten over de geschiedenis van de katharen moet terecht bij Michel Roquebert. De vijf lijvige delen van L'Epopee Cathare beschrijven de periode van 1198 tot 1329. De schrijver, die er 30 jaar aan werkte, gebruikte en vergeleek daarvoor alle beschikbare bronnen. Het resultaat, dat bestaat uit een drieduizendtal pagina’s, is een ongemeen boeiende reconstructie van de kathaarse geschiedenis: een aanrader! Voor wie 2.800 pagina's iets te veel van het goede vindt kwam er in 1999 een samenvatting van de ganse reeks in één deel. Bondig, toch volledig en, zoals steeds bij Michel Roquebert, het boek leest als een trein! (www.katharen.be)

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input