Uitgeverij IJzer

Paul P.J. Overvoorde "Als het maar tot iets leidt..."

"Als het maar tot iets leidt..."

Overvoorde, Paul P.J.
ISBN 978-90-8684-163-9
Formaat: 14.5 x 23 cm.
Omvang: 649 pag.
€29,50

"Als het maar tot iets leidt..."

Mr. Dr. J.C. Overvoorde (1865-1930)

Strijder voor erfgoed en feminist

Paul P.J. Overvoorde

 

Mr. Dr. J.C. Overvoorde (1865-1930): geleerde, archivaris, feminist en politieke radicaal. En: gedreven bestuurder van de Nederlandsche Oudheidkundigen Bond en organisator van monumentenzorg, conservator en museumdirecteur. Een nog onvolledige lijst van zijn ambities en werkzaamheden die in deze biografie worden belicht. Zodra zijn feministische proefschrift (1891) bekend wordt, raakt Overvoorde nauw betrokken bij de vrouwenstrijd. Hij zorgt voor de statuten van de Vereeniging voor Vrouwen kiesrecht; hij adviseert hun voorzitter Annette Versluijs-Poelman. Hij werkt even samen met Aletta Jacobs, hij kruist vaak de degens met Wilhelmina Drucker. Vanuit een gemengd feministisch comité voorkomt hij nieuwe vormen van wettelijke achterstelling van de vrouw. Daarnaast wil hij, als lid van de Radicalen Bond, de slechte positie van de arbeiders verbeteren.
Niet minder fel is zijn strijd voor de monumenten. Die sneuvelen in zijn tijd bij de vleet – stadspoorten en mooie oude gebouwen vallen in naam van de vooruitgang. Ook de strijd voor de monumentenzorg is een gevecht met vallen en opstaan, te hoop lopen tegen traditie en onverschilligheid. Zowel bij de vrouwen als bij de strijders voor het erfgoed moet Overvoorde soms alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat serieuze verschillen van mening heftige ruzies brengen. Dit verzwakt immers alleen maar de gebalde vuist die nodig is om resultaten te behalen.
In deze vlot leesbare biografie komt een breed tijdsbeeld naar voren, waarin Overvoordes inbreng ook nog voor de huidige tijd goed onderbouwd voor het voetlicht wordt gebracht.

Na enkele jaren kunstacademie studeerde Paul P.J. Overvoorde wijsbegeerte aan de Universiteit van Utrecht. Na voltooiing daarvan deed hij op uiteenlopende terreinen onderzoek, onder meer naar normatieve argumentatie.
Daarnaast was hij als docent en stafmedewerker werkzaam. De auteur publiceerde over uiteenlopende onderwerpen als paternalisme en autonomie, discriminatie en voorkeursbehandelingen, en ondernemen in welzijn.

 

Inhoudsopgave
Voorwoord
1. De jonge jaren
2. Een feministisch proefschrift
3. De jaren in Dordrecht – 1892-1901
4. Schrijven over achterstelling: Overvoorde versus Drucker
5. Mannen in de vrouwenstrijd
6. Verstrooiing en verlies
7. De Leidse jaren – 1901-1930
8. Oudheidkundigen Bond en de monumenten
9. Organisator van monumentenzorg
10. Leven en sterven op De Pauwhof
Bijlage 1. Belangrijke gebeurtenissen in het leven van mr. dr. J.C. Overvoorde
Bijlage 2. Bibliografie J.C. Overvoorde (1865-1930)
Bijlage 3. Reminiscenties aan J.C. Overvoorde (1865-1930)
Bijlage 4. Bijlevelds Levensbeschrijving van mr. dr. J.C. Overvoorde
Verantwoording
Noten
Bronnen
Persoonsindex
Zakenindex
Verantwoording van de illustraties

Gebonden en geïllustreerde editie.

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input